Kulturní akce

 

Vesnice Kaday, na západním pobřeží ostrova Yap, je místo, kde má návštěvník skvělou příležitost přijít do styku s místními tradicemi, řemesly a zejména s místní kulturou, představenou charakteristkými exotickými tanci, jež jsou hlavní atrakcí večera. Ano je to tak, pro mužské publikum je to o to zajímavější, že podstatnou část souboru tvoří mladé tanečnice s vnadnými tvary a nahoře témeř 'bez'.  

Program se koná každé úterý a sobotu pokud se naplní minimální počet šesti, respektive pěti návštěvníků.  


www.micronesia.webnode.cz | www.micronesia.webs.com | www.2palms.net | www.tailana.webs.com | www.2palms.cz